“Geiten voor Nepal” krijgt steun van Zonta Club Friesland

Vanuit de Zonta Club Friesland Zuid werd twee maal een financiële bijdrage geschonken aan een uniek project voor vrouwen in Nepal. Kleinschalig, lokaal, met direct effect voor de lokale bevolking.

Geiten: unieke kans voor Nepalese vrouwen

Het geitenproject is een inkomensproject voor arme vrouwen zonder werk en inkomen in afgelegen gebieden van Nepal. Het werkt als volgt. Iedere familie ontvangt 2 vrouwelijke geiten. De vrouwen verzorgen de geiten. Wanneer er na zes maanden jonge geiten zijn geboren, worden deze aan volgende families gegeven. Alleen de eerste keer wordt een geit doorgegeven, daarna mogen de vrouwen de nieuwgeboren geitjes zelf houden en verkopen.

Op deze manier breidt het programma in een dorp zich uit tot alle arme gezinnen in het dorp geiten hebben. Een geit kan twee maal per jaar jongen krijgen. Deelnemende vrouwen storten elke maand 5 – 10 rupees (plm € 0,08) in een fonds. Uit dat fonds worden bijv. medicijnen voor de geiten betaald. De groep vrouwen kiest zelf een coördinator die dit fonds beheert.geiten project3

Bescheiden kosten, hoog rendement:

Voor € 1000 worden 30 geiten gekocht en bij 15 families gebracht. Tevens wordt begeleiding opgezet. Binnen een jaar heeft het aantal geiten (en families met 2 geiten) zich verdubbeld. Na het afstaan van de 1e worp kunnen vrouwen zelf een bestemming bepalen: melken & kaas maken, fokken, verkopen, slachten en vlees eten, huiden drogen etc. Dit project is een van de mogelijkheden om de Nepalese bevolking (en met name de vrouwen en kinderen) te helpen om hun regie te geven, zelf inkomsten te genereren en een bron van voedingsmiddelen te benutten .

Nepal, een arm land in nood

Nepal is vier maal zo groot als Nederland met 25 miljoen inwoners. Eén op de vijf kinderen sterft voor het 5e levensjaar. De gemiddelde leeftijd van vrouwen is 54. De hele bevolking ervaart nog steeds gevolgen van de burgeroorlog, naast de “gewone” problemen als strijkstok en corruptie. Meer dan 75% van de bevolking leefde in 2014 onder de armoedegrens en velen, vooral vrouwen, zijn analfabeet. De elektriciteitsvoorziening is erg slecht.

Nepal is in het voorjaar van 2015 getroffen door twee zeer ernstige aardbevingen, die meer dan 9.000 slachtoffers eiste. Daarnaast raakten tienduizenden mensen gewond, werden veel dieren gedood en werden meer dan 300.000 huizen vernield. Hierdoor zijn meer dan een miljoen mensen dakloos geworden!

Stichting Nepal Sambandha : kleinschalig en locaalgeitenproject Nepal

Annette Reiling, een Nederlandse vrouw uit Tijnje (Friesland), woont momenteel in Nepal en maakte daar de aardbevingen in 2015 in Nepal zelf mee.

In de jaren daarvoor is zij veel in Nepal geweest, Om de lokale bevolking te steunen heeft ze in 1999 Nepal Sambandha opgericht samen met een aantal andere Friese vrouwen. Doel van de stichting is : het verbeteren van levensomstandigheden in Nepal in nauwe samenwerking met de locale bevolking via kleinschalige projecten, vooral gericht op onderwijs, gezondheid en vooral ook hulp voor meisjes en vrouwen.

Uitgangspunt van de stichting is dat de locale Nepalese bevolking met projectvoorstellen komt en zelf bepaalt welke prioriteit hebben. De stichting toetst de voorstellen op motivatie, haalbaarheid en realiteit, met respect voor en rekening houdend met de Nepalese cultuur. Er wordt van de dorpelingen eigen inzet en meewerken verwacht. Locale mensen begeleiden de projecten. Naast het geitenproject heeft de stichting verschillende kleinschalige projecten gerealiseerd. Minstens 95% van alle giften wordt rechtstreeks ingezet. De stichting wil geen kantoor en heeft heel weinig overheadkosten.

Dat alles sprak de Zontaclub in Friesland geweldig aan en dus is er 2 maal een geitenproject gesteund. De vrouwen van Nepal (en de stichting) kunnen zeker nog meer hulp gebruiken, van harte aanbevolen!

website  www.stichtingnepalsambandha.nl .