Sponsors

Voor de goede doelen die Zonta ondersteunt is niet alleen veel tijd en energie maar ook veel geld nodig. Sponsors zijn uiteraard van harte welkom. Wilt u meer weten over lopende projecten en over de mogelijkheden tot sponsoring? Neem dan contact op met het bestuur via [email protected]