Zonta Friesland

Zonta Friesland is gestart op 12 november 1983, onze Charterdag.

De ruimte, het landschap en het rijke culturele en maatschappelijke leven in Friesland inspireert ons tot actieve en interessante bijeenkomsten en tot leuke, gezellige fundraising. Het door ons ingezamelde geld wordt aangewend voor goede doelen om de positie van vrouwen of meisjes, zowel nationaal als internationaal, te verbeteren.
De eerste dinsdag van de maand is onze clubavond. Tien keer per jaar komen we samen, terwijl we zomers nog twee boeiende bijeenkomsten hebben.

Tijdens de clubavonden maken we kennis met het werk van onze leden of van andere interessante organisaties, volgens het door ons gekozen jaarthema. Onze club telt gemiddeld zo’n twintig leden. Deze leden zijn werkzaam als onder meer ondernemer, arts, psycholoog, advocaat, manager en therapeut.

De leden van Zonta Friesland bekleden een zelfstandige positie in beroep en bedrijf. Het lidmaatschap biedt mogelijkheden in contact te komen met andere actieve vrouwen, niet alleen tijdens de clubbijeenkomsten, maar ook op nationale en internationale conferenties.

‘t Is gewoon leuk om lid van Zonta te zijn!