Zonta Friesland steunt Kledingbank Balk

Balkster Courant, 19 april 2018 –

Zonta heeft leuk geheim voor kledingbank Balk.

Zonta Friesland verraste afgelopen vrijdag Miranda Ras en Zwaan Betsema van de Kledingbank in Balk.

Als blijk van waardering. En om een signaal af te geven dat de kledingbank wel wat meer ondersteuning kan gebruiken, zeker in de vorm van opslagruim-te of een permanente locatie. De Balkster Courant, de Jouster Courant en de Zuid-Friesland maakten vorig jaar een reeks artikelen over armoede binnen de gemeentegrenzen. Er kwamen diverse onderwerpen aan bod, waaronder de kledingbanken.

Zonta

Carin van der Meij van Zonta Friesland uit Lemmer las die artikelen. Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandige of leidinggevende positie in beroep, bedrijf of organisatie. Zonta komt op voor gelijke rechten van vrouwen, biedt hulp aan kansarme vrouwen en stimuleert actieve deelname van vrouwen aan het maatschappij en het beroepsleven. Zonta houdt zich bezig met: fundraising, service & advocacy. Per stad of regio zijn de leden verenigd in clubs om samen te werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economi-sche status van vrouwen over de hele wereld. Zij zorgen er voor dat de posi-tie van vrouwen wereldwijd dus beter wordt, maar ondersteunen ook kleine lokale doelen dicht bij huis.

Blijk van waardering

Toen Carin het artikel had gelezen, nam ze contact op met de Balkster Courant. De club wilde als blijk van waardering iets doen voor de kledingbank in Balk of Joure. Omdat in Balk alles door vrijwilligers wordt gedaan die niet eens een opslagruimte tot hun beschikking hebben, droeg de Balkster Courant de kledingbank in Balk voor. In Joure heeft de kledingbank de steun van de kerk en mogen ze hun kledingbank ook houden in het kerkgebouw de Oerdracht. Bovendien zijn Miranda Ras en Zwaan Betsema – de oprichters van de kledingbank – ook nog eens de kerstvrouwen gestart die elk jaar met kerst mensen die dat nodig hebben een hart onder de riem steken. En dat alles volledig vrijwillig en zonder enige vorm van subsidie (maar gelukkig wel met sponsoring). Toen Carin van Zonta Friesland dat alles had aangehoord, overlegde ze met haar achterban en samen besloten ze om de kledingbank in Balk een beetje te helpen. Maar wat er precies ging gebeuren, moest wel tot het laatste moment geheim blijven.

Geheime ontmoeting

Vrijdag was dan de ‘geheime’ ontmoeting tussen Carin en een nietsvermoedende Miranda Ras en Zwaan Betsema. Die laatste was nog zo druk dat ze met het zweet op haar voorhoofd binnen kwam stormen voor de afspraak. Carin had haar auto vlak bij de ingang geparkeerd, maar wat er in die auto zat, bleef nog even geheim. De dames wisselden eerst van gedachten waarbij Carin uitlegde wat Zonta doet voor vrouwen in het algemeen. ‘We doen grote projecten, maar ook kleinere dicht bij huis. Zo hebben we aan paralympic sportster Norbruis een fiets gedoneerd. Nationaal werden vorig jaar onder andere Midwives4Mothers geholpen. Deze organisatie wil verloskundigen in Sierra Leone ondersteunen zichzelf te verenigen om zo gezamenlijk de zorg voor moeder en kind te verbeteren. Maar ook de internationale Zonta bewustwordingscampagne Zonta Says no to violence, is gesteund. En 4 vrouwen in Nederland kregen een cheque waarmee ze hun droom waar konden maken.

Grootmoeders in Uganda

Zonta Friesland organiseert bovendien zondag 30 september 2018 een Pubquiz met veiling bestemd voor Grannies2Grannies. Dit zijn grootmoeders uit Friesland, Drenthe en Overijssel die zich betrokken voelen bij de situatie van grootmoeders (grannies) in Afrika en die beseffen hoe groot het verschil is met hun eigen rol als grootmoeder. Deze Nederlandse grootmoeders kwamen in contact met een Nederlandse organisatie die Worldgranny heet. Onder de vlag van deze organisatie kozen ze voor een project in Uganda. Daar wonen veel grannies die de permanente zorg hebben voor hun kleinkinderen. Bovendien wonen ze in vaak in erbar-melijke krotten, nauwelijks geschikt voor menselijke bewoning. De doelstelling van Grannies2Grannies Friesland is geld bijeenbrengen om huisjes te bouwen voor deze grootmoeders. (wie deel wil nemen kan mailen naar [email protected]).

Niet meer dan een plastic zakje

Miranda en Zwaan legden op hun beurt uit wat de kledingbank doet en in welke grote behoefte die voorziet. ‘Mensen hebben soms echt niets meer dan een plastic zakje met spullen. En dat is dan alles. Mensen waarbij het leven tegenzit, asielzoekers, mensen waarbij de crisis heeft gezorgd voor problemen, het loopt heel erg uiteen.’ Dat de dames betrokken zijn bij dit onderwerp moge duidelijk zijn. Daarom wilden ze ook graag nog wat kwijt over de kerstvrouwen die ze ook zijn opgestart. ‘Daarmee brengen we letterlijk licht in een maand bij mensen die een heel zwaar jaar hebben gehad. Sponsors brengen van alles bij elkaar en we konden dit jaar zelfs een gezin op vakantie laten gaan waarbij een kind was overleden. Het maakt niet dat het verdriet daardoor weggaat, maar daardoor kunnen ze het soms wel heel even aan de kant zetten.’

Terug naar de kledingbank. Die wordt weer op 19 mei georganiseerd. Met flink wat pijn en moeite, want het ontbreken van een opslagruimte maakt het niet gemakkelijk. Bovendien zou een permanente locatie er voor kunnen zorgen dat mensen regelmatig terecht kunnen voor kleding. ‘Dat we die niet hebben is zo jammer. Nu wordt alles op een zaterdag geconcentreerd.’ Dat daarvoor ook nog eens veel vrijwilligers voor nodig zijn, moge duidelijk zijn. Carin bood overigens direct aan om ook vrouwkracht te leveren. ‘We geven niet alleen maar geld, maar kunnen ook adviseren, ondersteunen en daadwerkelijk meewerken. Dus als we die dag of een andere dag moeten helpen, doen we dat graag. Zo hebben we bijvoorbeeld bij Revalidatie Friesland een heel kerstdiner mee helpen organiseren.’ Voor al die zaken kunnen zich overigens ook nog leden aanmelden stelde Carin. (informatie www.zontafriesland.nl).

Het geheim onthuld

Overigens was het geheim nog steeds niet onthuld en dat vonden de dames toch nu echt wel tijd worden.

Carin toverde een cheque tevoorschijn ter waarde van 150 euro die de dames mogen gebruiken voor ritsen, knopen en dergelijke, nodig om de kledingbank te helpen. Daarna verhuisde het gezelschap naar buiten waar bleek dat de auto helemaal vol met zakken tweedehandskleding zat. ‘Het is een gebaar, om onze waardering uit te spreken,’ zei Carin daarover. ‘Maar we willen hiermee aangeven hoe goed we dit vinden.’ En de kleding? Die moest ergens onder een bank in de Treemter worden opgeslagen. Bij gebrek aan daadwerkelijke opslag of permanente locatie.

 

……………………………………………

FOTO: Carin van der Meij van Zonta, Zwaan Betsema en Miranda Ras.

DOOR: MEINTJE  HARINGSMA