Gelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes

In september 2015 is de “2030-agenda voor duurzame ontwikkeling” officieel door de Algemene Vergadering van de Top van de Verenigde Naties in New York aangenomen.

Het bereiken van gelijkheid en de positie van alle vrouwen en meisjes is in lijn met Zonta’s missie, visie en thema. Het bereiken van dit doel is een voorwaarde voor het bereiken van vele andere doelen. Om gendergelijkheid te bereiken, hebben de lidstaten het volgende voorgesteld:
• Beëindig alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes;
• Beëindig alle praktijken en tradities die de lichamelijke, geestelijke en seksuele gezondheid van vrouwen en meisjes kunnen aantasten;
• Herken het werk en de waarde van vrouwen thuis;
• Moedig vrouwen en meisjes aan en bied hen gelijke kansen om deel te nemen in alle politieke, economische en publieke sferen;
• Bescherm de rechten van vrouwen op gebied van seksuele en reproductieve gezondheid; en
• Bevorder beleid en wetgeving om gendergelijkheid te waarborgen.

SDG 5: Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes | UN Women

Voor meer informatie: bezoek de Zonta International webpagina: SDGs Tools.