Zonta says NO!

Zonta Says NO to Violence Against Women is een internationale campagne om het bewustzijn van geweld tegen vrouwen en meisjes te verhogen en wereldwijd actie te voeren tegen dit geweld.

De campagne, die in november 2012 begon, wordt gekenmerkt door de service en belangenbehartiging door Zonta clubs en districten om geweld tegen vrouwen en meisjes in hun lokale gemeenschappen te beëindigen en te voorkomen. De campagne benadrukt ook de voortdurende inspanningen van Zonta International om het geweld tegen vrouwen en meisjes te beëindigen door middel van het “Zonta International Strategies to End Violence against Women (ZISVAW)” programma en Zonta’s samenwerking met de Verenigde Naties en haar samenwerkingspartners. Zonta clubs organiseren over de hele wereld nieuwe acties om het geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Deze acties krijgen aandacht op de speciale Zonta Says No webpagina en via social media.